Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 20. juuni 2012
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.


Alates 15.09. saate linnavalitsuse istungi päevakorraga tutvuda linna uues õigusaktide infosüsteemis

Kinnitaja: Taavi Aas
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuseistungite saal

   1.  Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   2.  Tatari tänav 37 asuva korteri nr 12 tagastamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   3.  Endise Koidu tänav 9 maa osaline mittetagastamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   4.  Väike-Ameerika tn 20 maa kompensatsiooni määramine
Ettekandja:  E. Võrk

   5.  Rahu tänav 5a asuvate hoonete ja maa mittetagastamine
Ettekandja:  E. Võrk

   6.  E. Vilde tee 55a ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks (garaažiehitajate kooperatiiv Ed. Vilde 53, likvideerimisel)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Plaan

   7.  Ostueesõigusega erastatud Endla tn 60 maa müügihinna vähendamine ja tagastamine ning väljaostuvõla kustutamine
Ettekandja:  E. Võrk

   8.  Linnamaale valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   9.  Hauka tn 5 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
Ettekandja:  E. Võrk
  Plaan
  Piiride ettepanek

   10.  Oomi tn 3 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
Ettekandja:  E. Võrk
  Plaan
  Asendiplaan

   11.  Saku tn 11 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Plaan
  Piiride ettepanek

   12.  Marsi tn 3 // Marsi tn 3a // Marsi tn 3b // Sammu tn 6 // Sammu tn 6a // Sammu tn 6b // Sõjakooli tn 12 // Sõjakooli tn 12a // Sõjakooli tn 12b // Sõjakooli tn 12c kinnisasjale ja Seebi tn 24a, Tondi tn 53b kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   13.  Paldiski mnt 143 kinnisasja koormavale hoonestusõigusele reaalservituudi seadmise taotlemine Tallinna linna omandis oleva Ehitajate tee 150 // Paldiski mnt 145 kinnisasja kasuks ja reaalservituudile valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   14.  Silmu tänav T3 kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   15.  Vaksiku tänav T1A kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   16.  Katastriüksuste aadresside ja sihtotstarvete korrastamine
     Soo tn lõik Põhja pst ja Väike-Laagri tn vahel Põhja-Tallinnas
Tuvi tn 14b ja Pärnu mnt 48b, Suur-Ameerika tn 4 ja 6 ning Suur-Ameerika tänav T3 Kesklinnas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Soo tn lõik Põhja pst ja Väike-Laagri tn vahel Põhja-Tallinnas
  Skeem - Tuvi tn 14b ja Pärnu mnt 48b, Suur-Ameerika tn 4 ja 6 ning Suur-Ameerika tänav T3 Kesklinnas

   17.  Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
     Maarjamäe tn 14 ja 16,Maarjaheina tn 10 ja 20 kinnistud ja lähiala Kesklinnas
Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu Kristiine linnaosas
Pärnu mnt 43a kinnistu Kesklinnas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Maarjamäe tn 14 ja 16,Maarjaheina tn 10 ja 20 kinnistud ja lähiala Kesklinnas
  Lisa - Maarjamäe tn 14 ja 16,Maarjaheina tn 10 ja 20 kinnistud ja lähiala Kesklinnas
  Situatsiooniskeem - Maarjamäe tn 14 ja 16,Maarjaheina tn 10 ja 20 kinnistud ja lähiala Kesklinnas
  Põhijoonis - Maarjamäe tn 14 ja 16,Maarjaheina tn 10 ja 20 kinnistud ja lähiala Kesklinnas
  Korraldus ja seletuskiri - Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu Kristiine linnaosas
  Lisa - Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu Kristiine linnaosas
  Põhijoonis - Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 kinnistu Kristiine linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Pärnu mnt 43a kinnistu Kesklinnas
  Lisa - Pärnu mnt 43a kinnistu Kesklinnas
  Situatsiooniskeem - Pärnu mnt 43a kinnistu Kesklinnas
  Põhijoonis - Pärnu mnt 43a kinnistu Kesklinnas

   18.  Päikese pst 62 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa
  Situatsiooniskeem
  Lahendusskeem

   19.  Detailplaneeringu vastuvõtmine
     Saviliiva tee 8 kinnistu Haabersti linnaosas
Soo tn 34 kinnistu Põhja-Tallinnas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Saviliiva tee 8 kinnistu Haabersti linnaosas
  Situatsiooniskeem - Saviliiva tee 8 kinnistu Haabersti linnaosas
  Põhijoonis - Saviliiva tee 8 kinnistu Haabersti linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Soo tn 34 kinnistu Põhja-Tallinnas
  Situatsiooniskeem - Soo tn 34 kinnistu Põhja-Tallinnas
  Põhijoonis - Soo tn 34 kinnistu Põhja-Tallinnas

   20.  Detailplaneeringu kehtestamine
     Tihase tn 17, 19, 23, 25 ja 27 kinnistud Kristiine linnaosas
Tondi tn 40, 40a ja Lõokese tn 3a kinnistud Kristiine linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Tihase tn 17, 19, 23, 25 ja 27 kinnistud Kristiine linnaosas
  Situatsiooniskeem - Tihase tn 17, 19, 23, 25 ja 27 kinnistud Kristiine linnaosas
  Põhijoonis - Tihase tn 17, 19, 23, 25 ja 27 kinnistud Kristiine linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Tondi tn 40, 40a ja Lõokese tn 3a kinnistud Kristiine linnaosas
  Situatsiooniskeem - Tondi tn 40, 40a ja Lõokese tn 3a kinnistud Kristiine linnaosas
  Põhijoonis - Tondi tn 40, 40a ja Lõokese tn 3a kinnistud Kristiine linnaosas

   21.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 4. juuni 2012 otsuse nr 6 ja 27. aprilli 2012 revisjoniakti nr 2/2012 „Tallinna Keskkonnaameti eelarve kasutamise ja lepingute täitmise kontroll alates 2010. aastast“ kohta
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   22.  Tallinna Linnavalitsuse 1993. aasta määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri

   23.  Jaama tn 7-4 asuva korteriomandi müük
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   24.  Lai 51 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   25.  Pärnu mnt 9 äriruumi üürile andmine (OÜ VANALINNA MEISTER)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   26.  Taime tn 26 garaažiboksi üürile andmine (Eve Lõõtsmann)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   27.  Reklaamimaksu soodustuse andmine ( Meediapinnad OÜ - seoses reklaamikampaania "Kalju Jalgpallifestival" reklaamide eksponeerimisega)
Ettekandja:  A.Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   28.  Nõusoleku andmine Osaühingule Tonybet toto mängukoha avamiseks
     Läänemere tee 30
Mustamäe tee 29
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Läänemere tee 30
  Korraldus ja seletuskiri - Mustamäe tee 29

   29.  Ehitajate tee 23 äriruumide üürile andmine (OÜ PEREARST MARET MISSAMOU)
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   30.  Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2004 korralduse nr 1520-k „Vene tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Toomklubi)“ muutmine
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   31.  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused Tallinna Kopli Ametikoolis 2012. aasta I poolaastal)
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   32.  Linnavara valitseja muutmine (Lydia Koidula tn 23)
Otsustati päevakorda mitte lülitada.
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   33.  Raha eraldamine
     Lasnamäe Linnaosa Valitsusele Loomingukeskus Šanss poolt Tallinna linna esindamiseks KVN mängul
Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile Tallinna Linnateatri hoonete Lai tn 23 ja 25 automaatse tuleohutusteavitamise süsteemi paigaldamise kulude katteks
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Lasnamäe Linnaosa Valitsusele
  Korraldus ja seletuskiri - Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile

   34.  Eluruumide üürile andmine (Akadeemia tee 34 korterid 22, 24, 34, 45 ja 81 ja E. Vilde tee 94 korterid 32 ja 92)
Ettekandja:  E. Võrk

   35.  Eluruumide üürilepingute tähtaegade pikendamine (Raadiku tn 8/1-28 ja Raadiku tn 8a/2-136)
Ettekandja:  E. Võrk

   36.  Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine
     Muhu tn 9-82
Kivila tn 3a korterid 27,35,65,90 ning Muhu tn 9 korterid 74 ja 83
Sõpruse pst 5-75
Ettekandja:  M. Martinson

   37.  Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ("ERM suvepaviljon")
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   38.  Tallinna linna 2013. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri
  Lisad 2-5
  Lisa 5
  Lisad 6-9
  Lisa 10
  Lisa 11

   39.  Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine jalgrattavõistluse „Filter temposõidu karikasarja III etapp“ ajal
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   40.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 10. aprilli 2012 ehituslubade nr 53971 ja 53979 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   41.  Tallinna Linnavalitsuse seisukoha esitamine Kesklinnas Jakobi tn 22 ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks kasutusloa väljastamise kohta
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   42.  Informatsioon infotehnoloogia baasinfrastruktuuri tsentraliseerimise pilootprojekti korraldamise kohta Tallinna lasteaedades ja sotsiaalkeskustes 2011. aastal
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   43.  Linnamaale valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   44.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna linna ehitusmääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ 1. lugemine
Ettekandja:  T. Aas

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,4863