Tallinna Linnavalitsuse istungitesüsteem 

Kasutamisjuhend

 

Sisukord

Sisselogimine

Üldkirjeldus

Istungite nimekirja kasutamine

Päevakorrapunktide nimekirja kasutamine

Päevakorrapunkti vaatamine eraldi aknas

Dokumentide vaatamine

 

Lehekülje algusesse Sisselogimine

Tallinna Linnavalitsuse istungitesüsteemi on võimalik kasutada kahel erineval kujul: võimalik on siseneda külalisena või registreeritud kasutajana.

Sisenedes külalisena, ei ole vaja sisestada kasutajanime ja salasõna - piisab "Sisene külalisena" nupule vajutamisest.

Külalistel on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordadega ja avalike dokumentidega.

Kui olete registreeritud kasutaja, siis tuleb Teil sisestada oma kasutajatunnus ja salasõna. Peale nende sisestamist tuleb vajutada nupule "Sisene". Registreeritud kasutajale on kättesaadavad istungite päevakorrad, avalikud dokumendid ja registreeritud kasutajatele mõeldud dokumendid.

 

Lehekülje algusesse

Üldkirjeldus

Istungitesüsteemi veebilehed on üles ehitatud valdavalt kaheosalisena. Parempoolne suurem ala on mõeldud edastatava informatsiooni jaoks ja vasakpoolsesse kitsamasse alasse on paigutatud liiklemist hõlbustavad lingid. Edasi ja tagasi liiklemiseks võib kasutada ka sirvija (browser’i) poolt pakutavaid nuppe.

Paljud vasakul olevad lingid on universaalsed ja neid on võimalik kasutada peaaegu kõigil lehtedel.

“Lahku” – lahkumisnuppu saab kasutada istungitesüsteemi esilehele (sisselogimislehele) tagasipöördumiseks. Selle nupu eesmärk on eeskätt turvalisuse tagamine – kui kasutaja, kes on sisse loginud oma kasutajanime ja parooli kasutades, soovib oma töökohalt lahkuda, siis tuleks eelnevalt töösessioon lõpetada. See väldib võimaluse võõrastel isikutel ligi pääseda mitteavalikule informatsioonile. Samuti läheb seda nuppu tarvis juhul, kui tekib vajadus kellegi teise nime all istungitesüsteemi kasutada.

“Istungid” – nupp avab lehe istungite nimekirja ja otsinguvormiga. Siit on võimalik valida istungit, mille päevakorraga soovitakse tutvuda.

“Päevakord” – nupu kaudu on võimalik tagasi pöörduda aktiivse istungi päevakorrapunktide nimekirjale.

“Salvesta (rtf)” – võimaldab salvestada aktiivse istungi päevakorrapunktide loetelu “Rich Text” formaadis (.rtf fail, mida on võimalik avada Microsoft Wordi abil). Juhul kui päevakorrapunktide loetelu on vaja välja trükkida, siis on seda soovitav teha rtf dokumeti kasutades. See tagab väljaprinditava dokumendi korrektse kujunduse ja välistab mittevajalike kujunduselementide ja linkide kujutiste printimist.

“Päevakord projektorile” või “Projektorile” – nupp on mõeldud istungitesüsteemi läbiviimiseks videoprojektorit kasutades. Projektorile näidatav päevakorrapunktide nimekiri on vormindatud suures ja lihtsas formaadis.

 

Lehekülje algusesse

Istungite nimekirja kasutamine

Peale sisselogimist on kasutajal võimalik valida istungite nimekirjast teda huvitav istung. Päevakorrapunktide vaatamiseks tuleb klõpsata istungi kuupäeval. Istungi nimest paremal on toodud lingid toimunud istungi protokolli vaatamiseks ja salvestamiseks.

Juhul kui kasutaja otsib kindlat päevakorrapunkti, kuid ei tea millisel istungil seda arutati või arutatakse, on võimalik kasutada otsingut üle kõigi päevakorrapunktide.

Otsingu alustamiseks tuleb otsingulahtrisse sisestada otsitav sõnajupp ja vajutada nupule “Otsi” või klahvile “Enter”. Otsingusõna pikkus peab olema vähemalt kaks tähemärki. Suur- ja väiketähtedel otsimisel vahet ei tehta.

 

Lehekülje algusesse

Päevakorrapunktide nimekirja kasutamine

Ühe istungi päevakorrapunktid on koondatud kõik ühele lehele. Iga päevakorrapunkti kirjeldus koosneb pealkirjast, sisukirjeldusest, ettekandja nimest ja lisatud linkidest.

Klikkides päevakorrapunkti pealkirjal on võimalik avada leht, kus on ühekorraga nähtav vaid ühe päevakorrapunkti kirjeldus.

Igale päevakorrapunktile võib olla lisatud linke lisadokumentidele. Lingid võivad olla suunatud nii infosüsteemis paiknevatele dokumentidele kui ka mingile Internetiaadressidele.

Erinevat tüüpi lisadokumentidel on erinev ikoon (pildike):

 - infosüsteemis paiknev avalik dokument, mida saavad lugeda ka külalisena sisenenud kasutajad.

 - infosüsteemis paiknev mitteavalik dokument, mida saavad lugeda vaid registreeritud kasutajad.

 - link Interneti ressursile, nähtav ka külalistele.

 - link Interneti ressursile, nähtav ainult registreeritud kasutajatele.

Dokumendi tüübiikoonile klõpsates on võimalik dokumenti vaadata, sama vaatamisfunktsiooni omab ka vasakul pool olev dokumendi nimetus.

Lisaks vaatamisele on kasutajal võimalik lisadokument ka kohe oma kõvakettale salvestada. Selleks tuleks klõpsata

 - salvesta nupul.

 

Lehekülje algusesse

Päevakorrapunkti vaatamine eraldi aknas

Iga päevakorrapunkti on võimalik ka avada iseseisva lehena. Selleks on vaja klõpsata päevakorrapunktide nimekirjas (vt. eelmine kirjeldus) päevakorrapunkti pealkirjale. Päevakorrapunkte on siin lehel võimalik sirvida lingiribal olevaid “Eelmine” ja “Järgmine” nuppe kasutades.

 

Lehekülje algusesse

Dokumentide vaatamine

 

Dokumentide vaatamise aken on jaotatud horisontaalselt kaheks raamiks – ülemine kitsas rida on linkidele ja alumine suur raam on näidatavale dokumendile.

Dokumendiaknast lahkumiseks võib kasutada nii linke kui ka sirvija “Tagasi” nuppu.

Päevakorrapunkti kinnitamine

 

Juhul kui kasutajale on määratud kinnitamise õigus, siis on võimalik päevakorrapunkti pealkirjale klõpsates avada vorm punkti kinnitamiseks ja  kommenteerimiseks. Lisatud kommentaare näevad ainult andmesisestajad ja teised kinnitamisõigust omavad isikud. Lisaks on võimalik valida kas peale salvestamist kasutaja sirvija viiakse tagasi istungite nimekirjale või avatakse järgmine (eelmine) päevakorrapunkt.

 

*       *       *