Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 13. juuni 2012
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.


Alates 15.09. saate linnavalitsuse istungi päevakorraga tutvuda linna uues õigusaktide infosüsteemis

Kinnitaja: Taavi Aas
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuseistungite saal

   1.  Ravila tänav 19 asuvate hoonete tagastamine
Ettekandja:  E. Võrk

   2.  Koidu tn 46 endise kinnistu nr 121 maa tagastamine
Ettekandja:  E. Võrk
  Plaan

   3.  Koidu tn 46 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine osaliselt ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 1² alusel
Ettekandja:  E. Võrk
  Plaan

   4.  Kinnisasjaga piirneva maa määramine erastamiseks
     Tehnika tn 15c (Tehnika tn 15b kinnisasi)
Eduard Vilde tee 101d (Eduard Vilde tee 101a kinnisasi)
Niidu tee 31a (Niidu tee 31 kinnisasi)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Tehnika 15c (Tehnika 15b kinnisasi)
  Plaan - Tehnika 15c (Tehnika 15b kinnisasi)
  Piiride ettepanek - Tehnika 15c (Tehnika 15b kinnisasi)
  Korraldus ja seletuskiri - Eduard Vilde tee 101d (Eduard Vilde tee 101a kinnisasi)
  Plaan - Eduard Vilde tee 101d (Eduard Vilde tee 101a kinnisasi)
  Piiride ettepanek - Eduard Vilde tee 101d (Eduard Vilde tee 101a kinnisasi)
  Korraldus ja seletuskiri - Niidu tee 31a (Niidu tee 31)
  Plaan - Niidu tee 31a (Niidu tee 31)
  Piiride ettepanek - Niidu tee 31a (Niidu tee 31)

   5.  Linnamaale valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   6.  Katastriüksuste aadresside ja sihtotstarvete korrastamine
     Kaarna tn 46 ja 46a Kristiine linnaosas
Karsti tn 3 Mustamäe linnaosas
Kolde pst 75 Põhja-Tallinnas
Narva mnt 180 Lasnamäe linnaosas
Palusambla tn 1 Nõmme linnaosas
Peterburi tee 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 64, 64b, 64c, 64d ja liikluspindu teenindavad katastriüksused Lasnamäe linnaosas
Prii tn 6 Nõmme linnaosas
Sõudebaasi tee 27 Haabersti linnaosas
Ümera tn 33 Lasnamäe linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Kaarna tn 46 ja 46a Kristiine linnaosas
  Skeem - Kaarna tn 46 ja 46a Kristiine linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Karsti tn 3 Mustamäe linnaosas
  Skeem - Karsti tn 3 Mustamäe linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Kolde pst 75 Põhja-Tallinnas
  Skeem - Kolde pst 75 Põhja-Tallinnas
  Korraldus ja seletuskiri - Narva mnt 180 Lasnamäe linnaosas
  Skeem - Narva mnt 180 Lasnamäe linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Palusambla tn 1 Nõmme linnaosas
  Skeem - Palusambla tn 1 Nõmme linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Peterburi tee 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 64, 64b, 64c, 64d ja liikluspindu teenindavad katastriüksused Lasnamäe linnaosas
  Skeem - Peterburi tee 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 64, 64b, 64c, 64d ja liikluspindu teenindavad katastriüksused Lasnamäe linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Prii tn 6 Nõmme linnaosas
  Skeem - Prii tn 6 Nõmme linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Sõudebaasi tee 27 Haabersti linnaosas
  Skeem - Sõudebaasi tee 27 Haabersti linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Ümera tn 33 Lasnamäe linnaosas
  Skeem - Ümera tn 33 Lasnamäe linnaosas

   7.  Ehitajate tee 140 ja 140a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa
  Põhijoonis

   8.  Detailplaneeringu koostamise algatamine
     Hallikivi tn 6 kinnistu Nõmme linnaosas
Nelgi tn 9 kinnistu Nõmme linnaosas
Nõmme tee 38 kinnistu Kristiine linnaosas
Püü tn 2//Räägu tn 18 kinnistu Kristiine linnaosas
Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistud Põhja-Tallinnas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Hallikivi tn 6 kinnistu Nõmme linnaosas
  Lisa - Hallikivi tn 6 kinnistu Nõmme linnaosas
  Situatsiooniskeem - Hallikivi tn 6 kinnistu Nõmme linnaosas
  Põhijoonis - Hallikivi tn 6 kinnistu Nõmme linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Nelgi tn 9 kinnistu Nõmme linnaosa
  Lisa - Nelgi tn 9 kinnistu Nõmme linnaosa
  Situatsiooniskeem - Nelgi tn 9 kinnistu Nõmme linnaosa
  Lahendusskeem - Nelgi tn 9 kinnistu Nõmme linnaosa
  Korraldus ja seletuskiri - Nõmme tee 38 kinnistu Kristiine linnaosas
  Lisa - Nõmme tee 38 kinnistu Kristiine linnaosas
  Situatsiooniskeem - Nõmme tee 38 kinnistu Kristiine linnaosas
  Lahendusskeem - Nõmme tee 38 kinnistu Kristiine linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Püü tn 2//Räägu tn 18 kinnistu Kristiine linnaosas
  Lisa - Püü tn 2//Räägu tn 18 kinnistu Kristiine linnaosas
  Situatsiooniskeem - Püü tn 2//Räägu tn 18 kinnistu Kristiine linnaosas
  Lahendusskeem - Püü tn 2//Räägu tn 18 kinnistu Kristiine linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistud Põhja-Tallinnas
  Lisa - Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistud Põhja-Tallinnas
  Põhijoonis - Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistud Põhja-Tallinnas

   9.  Detailplaneeringu vastuvõtmine
     Merivälja tee 33 kinnistu Pirita linnaosas
Merivälja tee 40 kinnistu Pirita linnaosas
Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistu Kesklinnas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Merivälja tee 33 kinnistu Pirita linnaosas
  Situatsiooniskeem - Merivälja tee 33 kinnistu Pirita linnaosas
  Põhijoonis - Merivälja tee 33 kinnistu Pirita linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Merivälja tee 40 kinnistu Pirita linnaosas
  Situatsiooniskeem - Merivälja tee 40 kinnistu Pirita linnaosas
  Põhijoonis - Merivälja tee 40 kinnistu Pirita linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistu Kesklinnas
  Situatsiooniskeem - Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistu Kesklinnas
  Põhijoonis - Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistu Kesklinnas

   10.  Püü tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Situatsiooniskeem
  Põhijoonis

   11.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1875-k kehtestatud "Narva mnt 156 krundi detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 5 osas"
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus ja seletuskiri
  Lisa

   12.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 188 kehtestatud “Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneeringu” osaline kehtetuks tunnistamine Tanuma tn 12 kinnistu ja krundi positsiooni U11 osas”
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus ja seletuskiri
  Lisa

   13.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 46 „Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ muutmine“
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, määrus, seletuskiri ja lisa

   14.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna sademevee strateegia aastani 2030"
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, määrus, lisa ja seletuskiri

   15.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Nõmme Spordikeskuse alluvuse muutmine“
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus ja seletuskiri

   16.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele moodustada Johannes Tilga pärandvarast temanimeline preemiafond Tallinnast pärit Eesti Lennuakadeemia eeskujulikele üliõpilastele" kohta
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri
  Eelnõu

   17.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 118 „Tallinna linna ja linnaosade 2009. ja 2010. aastal sõlmitud linnaosa turgude ehitamiseks ja opereerimiseks sõlmitud lepingute kontroll“ kohta
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   18.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 21. mai 2012 otsuse nr 5 ja 16. aprilli 2012 revisjoniakti nr 1/2012 „Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus ajavahemikul 2009-2011“ kohta
Ettekandja:  M. Martinson
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   19.  Tallinna Linnavalitsuse 1991. aasta määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri

   20.  Tallinna Linnavalitsuse 1992. aasta määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri

   21.  Tallinna Liivalaia Lasteaia põhimäärus
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri

   22.  Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri
  Skeem

   23.  Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduse esitamine (Arvo Kingla pärimisasi)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   24.  Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Madis Eriku ja Mare Treiveldi pärimisasjad)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   25.  Linnavara valitseja muutmine (Paepargi tänav T3, T5, T2, Pallasti tänav T4, T6, T7 ja Võidujooksu tänav T10 kinnisasjad)
Ettekandja:  E.Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   26.  Linnavara valitseja muutmine (Endla tn 22)
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   27.  L. Koidula tn 20a lasteaiahoone üürile andmine (mittetulundusühing Eesti Juudi Kogukond)
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   28.  Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8a/3-22)
Ettekandja:  E. Võrk

   29.  Munitsipaaleluruumi üürilepingu tähtaja pikendamine
     Loometsa tn 6-68
A. Adamsoni tn 21-9
Ettekandja:  E. Võrk

   30.  Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Sõpruse pst 5 korterid 108, 114, 116, 118 ja 119)
Ettekandja:  M. Martinson

   31.  Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Uus-Sadama tn 16-24)
Ettekandja:  M. Martinson

   32.  Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ - reklaamikampaania "Aitan Lapsi")
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   33.  Mardi tn 9 ja Mardi tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   34.  Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Arvo Sarapuule
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   35.  Avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamine Tallinna linnale elektrienergia ostmiseks ja volituse andmine Toomas Sepale
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   36.  Ettekirjutus-hoiatus Kaarli pst 2a maatükile õigusliku aluseta püstitatud ehitise lammutamiseks
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Plaan

   37.  Ettekirjutus-hoiatus Peterburi mnt 7. kilomeetril Tallinna suunal ajutise ehitisena püstitatud kiirtoitlustamiskioski (Rekkamehe Bistroo) lammutamiseks
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   38.  Tallinna Linnavalitsuse seisukoha esitamine Kesklinnas Magasini tn 14 korterelamu kasutusotstarbe muutmiseks kasutusloa väljastamise kohta
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   39.  Tallinna Linnavalitsuse seisukoha esitamine Haabersti linnaosas Tanuma tn 4 elamu kasutusotstarbe muutmiseks kasutusloa väljastamise kohta
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   40.  Aktsiaseltsi Tallinna Soojus 2011. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   41.  Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid 2011. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   42.  Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu 2011. majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   43.  Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla 2011. majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   44.  Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla 2011. majandusaasta aruande kinnitamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   45.  Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi 2011. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   46.  Termaki Autopargi Aktsiaseltsi 2011. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   47.  Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi nõukogu liikme tagasikutsumine ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja määramine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   48.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna taksoveo eeskiri”
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, määrus ja seletuskiri

   49.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud “Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa ala detailplaneeringu” osaline kehtetuks tunnistamine kruntide positsioon 3 ja 3A moodustamise osas ning krundi positsioon 4 osas”
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus ja seletuskiri
  Skeem

   50.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Riguldi mõis kinnistul asuvate ehitiste tasuta kasutusse andmine Sihtasutusele Riguldi kodu“
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus ja seletuskiri

   51.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ja Haabersti Vene Gümnaasiumi gümnaasiumide õppekeele kohta“
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,8164