Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 25. aprill 2012
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.


Alates 15.09. saate linnavalitsuse istungi päevakorraga tutvuda linna uues õigusaktide infosüsteemis

Kinnitaja: Linnapea Edgar Savisaar
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuse istungite saal

   1.  Rännaku pst 1a ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Plaan
  Piiride ettepanek

   2.  Sambla tn 5a kinnisasjaga piirneva Sambla tn 5b maa määramine erastamiseks
Ettekandja:  E. Võrk
  Plaan
  Piiride ettepanek

   3.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 41 kinnistut koormava Mirta tn 41-2 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele täiendava hüpoteegi seadmiseks
Ettekandja:  E. Võrk

   4.  Kosemetsa tn, Kosemetsa tn 11a, Kosemetsa tn 11b, Kosemetsa tn 15, Kose tee 19 // Kosemetsa tn 17 kinnisasjadest moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri
  Põhijoonis

   5.  Lauliku tn 4b ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Plaan
  Piiride ettepanek

   6.  Vesilennuki tn 6b ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Plaan

   7.  Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele sihtotstarbe määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   8.  Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elering AS kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   9.  Aadresside ja sihtotstarvete korrastamine
     Kaheküla tee 20 Haabersti linnaosas
Kulli tn 9 ja 9a Kristiine linnaosas
Peterburi tee 56 Lasnamäe linnaosas
J. Smuuli tee pikendus raudtee ja Suur-Sõjamäe tänava vahel Lasnamäe linnaosas
Tuha tn 3c Lasnamäe linnaosas
Vabaõhukooli tee 9 Pirita linnaosas
Veerenni tn 36f, 36g, 36h, 36k, 36m, ja 36r Kesklinnas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Kaheküla
  Skeem - Kaheküla
  Korraldus ja seletuskiri - Kulli
  Skeem - Kulli
  Korraldus ja seletuskiri - Peterburi tee
  Skeem - Peterburi tee
  Korraldus ja seletuskiri - J. Smuuli tee pikendus raudtee ja Suur-Sõjamäe tänava vahel Lasnamäe linnaosas
  Korraldus ja seletuskiri - Tuha
  Skeem - Tuha
  Korraldus ja seletuskiri - Vabaõhukooli tee
  Skeem - Vabaõhukooli tee
  Korraldus ja seletuskiri - Veerenni tn 36f, 36g, 36h, 36k, 36m, ja 36r Kesklinnas
  Skeem - Veerenni tn 36f, 36g, 36h, 36k, 36m, ja 36r Kesklinnas

   10.  Paldiski mnt 217b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa
  Põhijoonis

   11.  Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas
Otsustati päevakorda mitte lülitada.
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

   12.  Kadaka tee 74, 74a, 74c, 74d, 74g, 741, 74m, 74n ja 72c kruntide detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Situatsiooniskeem
  Põhijoonis

   13.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke läbiviimiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks”
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus ja seletuskiri

   14.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine“
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus, lisa ja seletuskiri

   15.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Linnavara tasuta üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla”
Ettekandja:  M. Martinson
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus ja seletuskiri

   16.  Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 392-k „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse“ muutmine
Ettekandja:  E. Savisaar
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisad

   17.  Tallinna raemedali andmine
Ettekandja:  E. Savisaar
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   18.  Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   19.  Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korralduse nr 387-k „Pärandvarale valitseja määramine (Maria Vikhrova pärimisasi)“ kehtetuks tunnistamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   20.  Munitsipaaleluruumide üürilepingute tähtaegade pikendamine (Hooldekodu tee 23b-10 ja Männiku tee 98a-25)
Ettekandja:  E. Võrk

   21.  Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Paasiku tn 7-24)
Ettekandja:  M. Martinson

   22.  Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Hooldekodu tee 15-53)
Ettekandja:  M. Martinson

   23.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevaid K. Kärberi tn 9, Vormsi tn 3, Õismäe tee 110, Timuti tn 24 kinnistuid koormavate K&L Arendus OÜ omandis olevate hoonestusõiguste ühishüpoteegiga koormamiseks ning volituse andmine Andres Pajulale
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   24.  Linnavara valitseja muutmine (Piiri Spordi- ja Puhkekeskus)
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   25.  Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia andmine ja raha eraldamine Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   26.  Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 3. veebruari 2012 käskkirja nr 20 osalise kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   27.  Tolli tn 6 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Konstantin Pätsi Muuseum)
Ettekandja:  P.Lello
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Plaan

   28.  Informatsioon Tallinna linna avalike teenuste andmekogu ja teenuste arendamise kohta 2011. aastal
Ettekandja:  P. Lello
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, seletuskiri ja lisad

   29.  Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi 2011. majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   30.  Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi 2011. majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   31.  Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ja Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ühinemist ettevalmistava ajutise komisjoni tegevusaruanne
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   32.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine ning Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi põhikirja kinnitamine“
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, otsus, lisa ja seletuskiri

   33.  Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ühinemise tulemusena moodustatava Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja määramine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   34.  Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Eha Võrgule
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   35.  Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ - seoses reklaamikampaania “Ära jää hiljaks” reklaamide eksponeerimisega (tellija mittetulundusühing Eesti Vähiliit))
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   36.  Raha eraldamine
     Tallinna Kesklinna Valitsusele Tallinna perepäeva korraldamise kulude katmiseks
Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ISU Iluuisutamise 2015. aasta Euroopa Meistrivõistluste Tallinnas korraldamise taotlemise kulude osaliseks katmiseks
Ettekandja:  P. Lello, M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Tallinna Kesklinna Valitsusele Tallinna perepäeva korraldamise kulude katmiseks
  Korraldus ja seletuskiri - Tallinna Spordi- ja Noorsooametile

   37.  Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 määruse nr 94 „UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu põhimäärus“ muutmine
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri

   38.  UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu koosseisu muutmine
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,5507