Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 3. august 2011
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.

Kinnitaja: Linnapea Edgar Savisaar
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuse istungite saal

   1.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja teenistusest vabastamine
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja kohusetäitja nimetamine
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   3.  Pelguranna Lasteaia direktori ametisse kinnitamine
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   4.  Tallinna 32. Keskkooli direktori ametist vabastamine
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   5.  Vana-Kalamaja tänav 3 asunud hävinenud elamu kompenseerimine
Ettekandja:  K. Klandorf

   6.  Endisel aadressil Liivalaia tänav 3a asunud hävinenud hoonete kompenseerimine
Ettekandja:  K. Klandorf

   7.  Männiku tee 26 maa tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 27. augusti 2008 korralduse nr 1378-k kehtetuks tunnistamine
Ettekandja:  K. Klandorf
  Katastriüksuse plaan
  Asendiplaan

   8.  Tartu mnt 86b kinnisasja osa erakorraline hindamine
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   9.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 12 kinnistut koormava Veerise tn 12-13 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
Ettekandja:  K. Klandorf

   10.  Tallinna Linnavalitsuse 17. jaanuari 2007 korralduse nr 50-k „Tallinna linna omandis olevale Peterburi tee T3/Peterburi tee 71b kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ muutmine
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   11.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pallasti tn 54 kinnistut koormavale hoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   12.  Katastriüksuste aadresside ja sihtotstarvete korrastamine
     Luite tn 1 Kesklinnas
Mooni tn 72 Kristiine linnaosas
Rästa tn 9 Kristiine linnaosas
Soo tn 40 Põhja-Tallinnas
Suur-Sõjamäe tn 35 Lasnamäe linnaosas
Tamme tn 2a ja 2b Pirita linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Luite tn
  Skeem - Luite tn
  Korraldus ja seletuskiri - Mooni tn
  Skeem - Mooni tn
  Korraldus ja seletuskiri - Rästa tn
  Skeem - Rästa tn
  Korraldus ja seletuskiri - Soo tn
  Skeem - Soo tn
  Korraldus ja seletuskiri - Suur-Sõjamäe tn
  Skeem - Suur-Sõjamäe tn
  Korraldus ja seletuskiri - Tamme tn
  Skeem - Tamme tn

   13.  Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
     Nafta tn 1 // Petrooleumi tn 6 kinnistu,Petrooleumi tn 8 kinnistu, Bensiini tn 9 kinnistu, Bensiini tn 9a kinnistu ja lähiala
Paldiski mnt 199a, 199b, 201, 201b ja 209 kinnistud
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Nafta
  Lisa - Nafta tn
  Situatsiooniskeem - Nafta tn
  Põhijoonis - Nafta tn
  Korraldus ja seletuskiri - Paldiski mnt
  Lisa - Paldiski mnt
  Põhijoonis - Paldiski mnt

   14.  Suur-Laagri tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Lisa

   15.  Detailplaneeringu vastuvõtmine
     Raku kvartali osa ja Raku kvartali II osa Nõmme linnaosas
Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistud ning lähiala Haabersti linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Raku kvartal
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem
  Korraldus ja seletuskiri - Vabaõhumuuseumi tee
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

   16.  Detailplaneeringu kehtestamine
     Lõokese tn 5 kinnistu Kristiine linnaosas
Västriku tn 5 kinnistu Kristiine linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri - Lõokese tn
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem
  Korraldus, lisa ja seletuskiri - Västriku tn
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

   17.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Vabaduse pst 101 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas"
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

   18.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 61 kehtetuks tunnistamine“
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu määruse eelnõu ja seletuskiri

   19.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna linna omandis oleva Soolahe tee T1 kinnisasja ja sellega piirneva Merihärja tn 8 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine“
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri
  Skeem
  Plaan - Merihärja
  Plaan - Soolahe

   20.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Vikerlase tn 15-176 tööandja eluruumide hulgast väljaarvamine“
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   21.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Ankru tn 1-59 sotsiaalkorteriks tunnistamine"
Ettekandja:  M.Martinson
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   22.  Koduomaniku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 muutmine
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus, lisa ja seletuskiri

   23.  Kesklinna väljakule nime määramine
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus, lisa ja seletuskiri

   24.  Kopli tn 88-73 asuvast korteriomandist Tallinna linnale kuuluva mõttelise osa müük
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   25.  Tondi tn 66-3 ja Tondi tn 66-8 asuvate korteriomandite müük
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   26.  Merivälja tee 24 äriruumide nr 3-190, 3-191, 3-192 ja 3 193 kirjaliku avaliku enampakkumise teel üürile andmine
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   27.  Merivälja tee 24 äriruumi nr 3-197 kirjaliku avaliku enampakkumise teel üürile andmine
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   28.  Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Stanislav Uvarovi ja Igor Žibrovi pärimisasjad)
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   29.  Pühavaimu tn 8 // Vene tn 15 neljanda korruse trepikoja osaline üürile andmine (AS EMT)
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisa

   30.  Tallinna linna Peterburi stipendiumi stipendiaatide nimetamine
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   31.  Munitsipaaleluruumide üürilepingute tähtaegade pikendamine (Anni tn 14-139, Kivila tn 5-141, Kristjan Kärberi tn 39-28, Läänemere tee 38-171, Paekaare tn 40-150, Tondiraba tn 3 korterid 31 ja 51, Vikerlase tn 15-173 ja Vormsi tn 18-56)
Ettekandja:  K. Klandorf

   32.  Tallinna ühistranspordi arengukava 2011-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   33.  Reklaamimaksu soodustuse andmine (Tallinna Kommunaalamet - seoses reklaamikampaania “Tervislik ja säästlik kodu” reklaamide eksponeerimisega)
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   34.  Informatsioon Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ täitmise kohta
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   35.  Ülesande andmine linnaosade vanematele (maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord)
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   36.  Eluruumide üürile andmine (Raadiku tn 8a/1-16 ja Raadiku tn 8a/1-146)
Ettekandja:  K. Klandorf

   37.  Tallinna linna omandis olevale Linnamäe tee 3 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   38.  Raha eraldamine Tallinna Kommunaalametile 20. Augusti väljaku rekonstrueerimiseks
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   39.  Raha eraldamine Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile toetuse eraldamiseks Osaühingule MC Gerli Padari osalemiseks rahvusvahelisel noorte muusikute konkursil muusikafestivali „Crimea Music Fest” raames
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   40.  Raha eraldamine Tallinna Linnaplaneerimise Ametile Tallinna maamaksu registri arendamiseks
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   41.  Raha eraldamine Tallinna Ettevõtlusametile Sihtasutuse Tallinna Televisioon tegevuse toetamiseks
Ettekandja:  A. Sarapuu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,7343