Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 29. september 2010
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.


Alates 15.09. saate linnavalitsuse istungi päevakorraga tutvuda linna uues õigusaktide infosüsteemis

Kinnitaja: Linnapea Edgar Savisaar
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuse istungite saal

   1.  Tallinna Haridusameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmete muudatus
Ettekandja:  Y. Toom
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   2.  Rahu tn 21 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 203 N maa osaline mittetagastamine, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine osaliselt ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 1² alusel (kaks korraldust)
Ettekandja:  E. Võrk
  Plaan

   3.  Rahu tn 21a maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 203 N maa osaline mittetagastamine, ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine osaliselt ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 1² alusel (kaks korraldust)
Ettekandja:  E. Võrk
  Plaan

   4.  Rahu tn 23 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 226 N maa osaline mittetagastamine, ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine osaliselt ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 1² alusel (kaks korraldust)
Ettekandja:  E. Võrk
  Plaan

   5.  Tartu mnt 86a ehitise sundvõõranditasu määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   6.  Pärnamäe tee 28a ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja tähtaja andmine ehitiste kordategemiseks
Ettekandja:  E. Võrk
  Katastriüksuse plaan
  Piiride ettepanek

   7.  Neeme põik 5 kinnisasjaga piirneva Neeme põik 5a maa määramine erastamiseks
Ettekandja:  E. Võrk
  Plaan

   8.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Nulu tn 2/2 kinnistut koormavale hoonestusõigusele täiendava hüpoteegi seadmiseks
Ettekandja:  E. Võrk

   9.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Keskuse tn 14a kinnistut koormava Keskuse tn 14a-32 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
Ettekandja:  E. Võrk

   10.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 16 kinnistut koormavale Veerise tn 16-12 korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks
Ettekandja:  E. Võrk

   11.  Soo tn 40 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   12.  Peterburi tee 94b ja Peterburi tee 94c kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjadele valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   13.  Tallinna linna omandis oleva Tartu mnt lõik Torupilli otsa ja J. Kappeli tn vahel kinnisasja ning kaasomandis olevate Tartu mnt 44, Tartu mnt 46 ja Tartu mnt 54 kinnisasjade pindalade ja piiride muutmine ning sihtotstarvete määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Plaanid

   14.  Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   15.  Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine AKTSIASELTSi TALLINNA VESI kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   16.  Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldused, lisad ja seletuskiri

   17.  Tallinna linna omandis olevale Sõpruse pst 167a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Korteriühistu Sõpruse 169 kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   18.  Linnamaale valitseja määramine (kaks korraldust)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Kungla tn T1; ...
  Korraldus ja seletuskiri - Vana-Keldrimäe tn; ...

   19.  Sihtotstarbe määramine
     Härjapea tn 13 // Ristiku tn 33a katastriüksus Põhja-Tallinnas
Käo tn 47 // Linnu tee 7 katstriüksus Kristiine linnaosas
Nõmme tee 82a katastriüksus Kristiine linnaosas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Härjapea tn // Ristiku tn
  Skeem - Härjapea tn // Ristiku tn
  Korraldus ja seletuskiri - Käo tn // Linnu tee
  Skeem - Käo tn // Linnu tee
  Korraldus ja seletuskiri - Nõmme tee
  Skeem - Nõmme tee

   20.  Randla tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Lisa

   21.  Detailplaneeringu vastuvõtmine
     Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala
Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d krundid
Sõpruse pst 157a kinnistu
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Astangu tn
  Situatsiooniskeem - Astangu tn
  Põhijoonis - Astangu tn
  Korraldus ja seletuskiri - Asula tn
  Situatsiooniskeem - Asula tn
  Põhijoonis - Asula tn
  Korraldus ja seletuskiri - Sõpruse pst
  Situatsiooniskeem - Sõpruse pst
  Põhijoonis - Sõpruse pst

   22.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 otsusega nr 242 kehtestatud Kadaka tee 74d kinnistu ja sellega külgneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kadaka tee 74 krundi osas”
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri
  Lisa
  Situatsiooniskeem

   23.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" muutmine"
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu määruse eelnõu ja seletuskiri
  Muudatuste tabel
  Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrus nr 44

   24.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kehtestamine"
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri
  Otsuse lisa 1 - Üldplaneeringu seletuskiri
  Otsuse lisa 2 - Asukohakaart
  Otsuse lisa 3 - Elanike struktuur
  Otsuse lisa 4 - Roheline võrgustik
  Otsuse lisa 5 - Teed
  Otsuse lisa 6 - Kergliiklusteed
  Otsuse lisa 7 - Ühistransport
  Otsuse lisa 8 - Ohtlikud ja rasked veosed
  Otsuse lisa 9 - Sotsiaalne infrastruktuur
  Otsuse lisa 10 - Olemasolevate hoonestusalade tiheduse analüüs
  Otsuse lisa 11 - Kvartaalse tiheduse tsoneering
  Otsuse lisa 12 - Maakasutus
  Otsuse lisa 13 - Veevarustus
  Otsuse lisa 13.1 - Kanalisatsioon
  Otsuse lisa 13.2 - Sademevee kanalisatsioon
  Otsuse lisa 13.2.1 - Veevarustus hädaolukorras
  Otsuse lisa 13.3 - Elektrivarustus
  Otsuse lisa 13.4 - Sidevarustus
  Otsuse lisa 13.5 - Soojusvarustus
  Otsuse lisa 13.6 - Gaasivarustus
  Otsuse lisa 13.7 - Tänavavalgustus
  Otsuse lisa 14 - Väärtused ja piirangud
  Otsuse lisa 15 - Olulise ruumilise mõjuga objektid ja ohtlikud ettevõtted
  Otsuse lisa 16 - Maakasutusplaanide võrdlus
  Otsuse lisa 17 - Detailplaneeringute valveplaan
  Otsuse lisa 18 - Maaomandivormid

   25.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ehitajate tee 115-M66 asuva korteriomandi müük“
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   26.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Gonsiori tn 33-103 asuva korteriomandi müük"
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   27.  Tallinna Linnavolikogu otsus eelnõu "Hariduse tn 11-M13 asuva korteriomandi müük"
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   28.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Helme tn 11 asuva kinnistu müük"
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   29.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "F. R. Kreutzwaldi tn 8 // Raua tn 14 asuvate korteriomandite müük"
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   30.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 242 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Tööjõu Ressursikeskuse loomine)“ kohta ning ülesande andmine Tallinna Ettevõtlusametile
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri
  Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 242

   31.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 272 "Paadimaksu kehtetuks tunnistamine" kohta
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri
  Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 272

   32.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 246 "Kommunismiohvrite memoriaali rajamine" kohta
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri
  Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 246

   33.  Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste lõikes
Ettekandja:  E. Savisaar
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Lisad 1 ja 2

   34.  Sõle tn 40 asuvas hoones ruumide kasutamise hindade kehtestamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   35.  Reklaamimaksu soodustuse andmine (Clear Channel Estonia OÜ - seoses reklaamikampaania "Saada hea sõna loomadele" reklaamide eksponeerimisega Tallinna linnas)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   36.  Reklaami või teabe eksponeerimiseks Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna otsustuskorras kasutusse andmise tasu miinimummäärade (alghindade) kehtestamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   37.  Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   38.  Kotzebue tn 7 äriruumi üürile andmine (Asjadevalitsemise OÜ)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   39.  Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduse esitamine (Urmas Benno pärimisasi)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   40.  Eluruumi üürile andmine
     Amburi tn 12-1 ja Puhangu tn 8-97
Linnamäe tee 79-119 ja Läänemere tee 36-126
Meeliku tn 22/4-278 ja Raadiku tn 8b/3 korterid 2 ja 74
Raadiku tn 8a/3-25
Raadiku tn 8b/3-42
Raadiku tn 8/3 19, Raadiku tn 8a/3 korterid 60 ja 91, Raadiku tn 8b/3 korterid 9 ja 44
Ettekandja:  E. Võrk

   41.  Munitsipaaleluruumide üürilepingute tähtaegade pikendamine
     Kopli tn 85-12A, Kopli tn 88 korterid 66 ja 73, Kopli tn 100B-70/71 ja Puhangu tn 8-123
Uus-Maleva tn 6 korterid 10, 26 ja 72
Ettekandja:  E. Võrk

   42.  Sotsiaaleluruumi üürile andmine
     Kivila tn 3a-60
Paljassaare tee 37 korterid 213, 218 ja 708
Ettekandja:  M. Martinson

   43.  Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Uus-Maleva tn 6 korter 1 toad 7, 8, 9, korter 33 ning korter 70 tuba 10)
Ettekandja:  M. Martinson

   44.  Koduteenuste hindade kehtestamine
Ettekandja:  M. Martinson
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   45.  Tallinna linna ja MITTETULUNDUSÜHING AUDENTESE VÕRKPALLIKLUBI vahelise heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele
Ettekandja:  Y. Toom
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   46.  Raha eraldamine
     Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ellusuunamise toetuse maksmiseks
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks
Tallinna Spordi- ja Noorsooametile MITTETULUNDUSÜHING AUDENTESE VÕRKPALLIKLUBI esindusmeeskonna TALLINNA SELVER toetamiseks
Ettekandja:  M. Martinson ja Y. Toom
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Sotsiaal- ja tervishoiuametile ellusuunamise toetuse maksmiseks
  Korraldus ja seletuskiri - Sotsiaal- ja tervishoiuametile lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks
  Korraldus ja seletuskiri - Spordi- ja noorsooametile

   47.  Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine
Ettekandja:  Y. Toom
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   48.  Herne tn 30 asuva Tallinna Spordihalli äriruumi üürile andmine (mittetulundusühing SPORDIKLUBI ELITE SPORT)
Ettekandja:  Y. Toom
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   49.  Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärgi kasutamiseks
Ettekandja:  Y. Toom
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Koti näidis

   50.  Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 2. juuli 2010 käskkirja nr 65 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine
Ettekandja:  Y. Toom

   51.  Jäätmeveo teenustasude kehtestamine Tallinn linna korraldatud jäätmeveo piirkondades seoses euro kasutusele võtmisega
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   52.  Kesklinna linnaosa arengukava aastateks 2011-2015 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja:  D. Boroditš
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   53.  Tallinna Linnavalitsuse seisukoha esitamine Mustamäe linnaosas Keskuse tn 5 kinnistul asuva hoone ümberehitamiseks projekteerimistingimuste väljastamise kohta
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri
  Situatsiooniskeem

   54.  Tallinna Linnavalitsuse seisukoha esitamine Nõmme linnaosas Lauliku tn 81 majandushoone kasutusotstarbe muutmiseks kasutusloa väljastamise kohta
Ettekandja:  T. Aas
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   55.  Informatsioon avalikes supelrandades rannapäästeteenuse osutamise tulemustest ajavahemikul 1. juuni – 31. august 2010
Ettekandja:  D. Boroditš
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   56.  Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja:  D. Boroditš
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   57.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2009–2020”
Ettekandja:  D. Boroditš
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu määruse eelnõu ja seletuskiri
  Lisa - Tallinna ÜVK arendamise kava 2009-2020
  Tegevuspiirkondade üldskeem
  Skeem - Veetorustikud
  Skeem - Reoveekanalisatsioon
  Skeem - Sademeveekanalisatsioon
  Skeem - Puurkaevud

   58.  Tallinna Õpetajate Maja põhimäärus
Ettekandja:  Y. Toom
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri

   59.  Raha eraldamine Tallinna Haridusametile linna haridustöötajate tunnustamiseks
Ettekandja:  Y. Toom
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   60.  Raha eraldamine reservfondist Tallinna Ettevõtlusametile töötute rakendamiseks avalikus töös
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   61.  Raha eraldamine Tallinna Perekonnaseisuametile Tallinna linna piduliku nimetunnistuse valmistamise ja väljaandmise kulude katmiseks
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   62.  Tallinna raemedali andmine
Ettekandja:  E. Savisaar
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,9257