Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 6. november 2019
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.

Kinnitaja: Linnapea Mihhail Kõlvart
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuse istungite saal

   1.  Lasnamäe Noortekeskuse juhataja ametisse kinnitamine
Otsustati päevakorda mitte lülitada.
Ettekandja:  B. Beðkina
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   2.  Kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine
     Ahvena tn 6b
Lehtmäe tn 8
Suitsu tn 2d
Suitsu tn 2e
Ettekandja:  A. Riisalu

   3.  Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine
     Elektrilevi OÜ kasuks
AKTSIASELTSI TALLLINNA VESI kasuks (kaks korraldust)
Aktsiaseltsi Merko Ehitus Eesti kasuks
Oü TALLINNGAAS kasuks
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Elektrilevi OÜ kasuks
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - ASi TALLINNA VESI kasuks (Artelli tänav )
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - ASi TALLINNA VESI kasuks (Humala tänav )
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - ASi Merko Ehitus Eesti kasuks
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - OÜ TALLINNGAAS kasuks

   4.  Sõpruse pst 193 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri
  Plaan

   5.  Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (Pärnu mnt 3)
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   6.  Nõusoleku andmine korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning hüpoteegiga koormamiseks (Veerise tn 16-14)
Ettekandja:  A. Riisalu

   7.  Tänavanimede määramine ja leviala muutmine Haabersti linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   8.  Katastriüksuste korrastamine
     Jahimehe tee 24, 24a ja 24b Pirita linnaosas
Kadaka tee 56b Mustamäe linnaosas
Hõbekuuse tee 31 Pirita linnaosas
Kaarna tn 13 //15 ja 15b Kristiine linnaosas
Kantsi tn 5, 5a, 5b ja 5c Lasnamäe linnaosas
Kakumäe tee 3 ja 3a Haabesti linnaosas
Kõdra tee 22, 24 ja Randvere tee 113b Pirita linnaosas
Liinivahe tn 1 // Sepa tn 21, Liinivahe tn 3, 5, 5a, 7, Liinivahe tn 9 // Sepa tn 15 Põhja-Tallinnas
Mahtra tn 30a ja 30b Lasnamäe linnaosas
Pärnu mnt 457 Nõmme linnbaosas
Ravi tn 18 Kesklinnas
Vabaduse pst 169a Nõmme linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Jahimehe tee
  Skeem - Jahimehe tee
  Korraldus ja seletuskiri - Kadaka tee
  Skeem - Kadaka tee
  Korraldus ja seletuskiri - Hõbekuuse tee
  Skeem - Hõbekuuse tee
  Korraldus ja seletuskiri - Kaarna tn
  Skeem - Kaarna tn
  Korraldus ja seletuskiri - Kantsi tn
  Skeem - Kantsi tn
  Detailplaneeringu põhijoonis - Kantsi tn
  Korraldus ja seletuskiri - Kakumäe tee
  Skeem - Kakumäe tee
  Korraldus ja seletuskiri - Kõdra tee ja Randvere tee
  Skeem - Kõdra tee ja Randvere tee
  Korraldus ja seletuskiri - Liinivahe tn // Sepa tn
  Skeem - Liinivahe tn // Sepa tn
  Detailplaneeringu põhijoonis - Liinivahe tn // Sepa tn
  Korraldus ja seletuskiri - Mahtra tn
  Skeem - Mahtra tn
  Detailplaneeringu põhijoonis - Mahtra tn
  Korraldus ja seletuskiri - Pärnu mnt
  Skeem - Pärnu mnt
  Detailplaneeringu põhijoonis - Pärnu mnt
  Korraldus ja seletuskiri - Ravi tn
  Skeem - Ravi tn
  Korraldus ja seletuskiri - Vabaduse pst
  Skeem - Vabaduse pst

   9.  Detailplaneeringu menetluse lõpetamine Põhja-Tallinnas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   10.  Mõtuse tn 7a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

   11.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maakri tn 23 kinnistu ja Maakri tn 23a kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas“
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu, lisa ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem
  Illustratsioon

   12.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „D-terminali ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas“
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu, lisa ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem
  Illustratsioon

   13.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005 korraldusega nr 1810-k kehtestatud Pohla tn 7/ Puraviku tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja lisad
  Asendiplaan
  Situatsiooniskeem
  Tänavavaade

   14.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu ,,Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega nr 479-k kehtestatud Peterburi tee 58 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja lisad
  Peterburi tee 58a tänavavaade

   15.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ muutmine“
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu määruse eelnõu ja seletuskiri

   16.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 30. augusti 2019 revisjoniakti nr 5/2019 ja 21. oktoobri 2019 otsuse nr 7 „Tallinna linna välimeedia kulude seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016-2018” kohta
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   17.  Tööandja eluruumide üürile andmine (Vikerlase tn 15 kaks tuba korterist 149)
Ettekandja:  A. Riisalu

   18.  Uuslinna tn 3a Õpetajate Kodus asuvate eluruumide üürile andmine (Uuslinna tn 3a korterid 43, 60 ja 70)
Ettekandja:  A. Riisalu

   19.  Eluruumide üürile andmine
     Akadeemia tee 34 korterid 8 ja 43, E. Vilde tee 94 korterid 24, 29, 38 ja 98
Karjamaa tn 9-411
Raadiku tn8b/1-35
Raadiku tn 8/1-32
Raadiku tn 8/3-99
Ettekandja:  A. Riisalu

   20.  Eluruumide üürilepingute pikendamine
     Akadeemia tee 48-39
Alasi tn 4 korterid 1, 13, Alasi tn 6-14, Männiku tee 96 korterid 26, 31, 34, 41, 59, 68
Erika tn 13a-20, Männiku tee 98a korterid 5, 27, 29, 49, 57, 59
Järveotsa tee 45-39 ja Õismäe tee 65-35
Meeliku tn 24/3-91, Meeliku tn 24/4-191, Raadiku tn 8/1-50, Raadiku tn 8/2 korterid 30 ja 58, Raadiku tn 8a/1-46, Raadiku tn 8b/1-58, Raadiku tn 8b/2 korterid 24, 91 ja 104 ning Raadiku tn 8b/3-51
Raadiku tn 8a/3-38
Raadiku tn 8a/2 korterid 31 ja 61, Raadiku tn 8a/3-46
Raadiku tn 8/2-46, Raadiku tn 8a/2 korterid 60 ja 139, Raadiku tn 8b/2 korterid 31, 51, 68, 81, 100 ja Raadiku tn 8b/3-88
Raadiku tn 8/2 korterid 2, 117, 120 ja 128, Raadiku tn 8a/2 korterid 68 ja 123 ning Raadiku tn 8b/2 korterid 19, 73, 76 ja 102
Raadiku tn 8/2 korterid 73, 98, Raadiku tn 8a/2 korterid 2, 27, 97, Raadiku tn 8b/2 korterid 13, 55 ja 59
Raadiku tn 8b/1 korterid 23 ja 75, Raadiku tn 8/2 korterid 65, 89 ja 135, Raadiku tn 8a/2 korterid 25, 101 ja 111, Raadiku tn 8b/2 korterid 2, 77 ja 122, Raadiku tn 8/3-102 ja Raadiku tn 8b/3-17
Uuslinna tn 3a korterid 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 66, 68, 69, 71, 72 ja 75
Uuslinna tn 3a korterid 10, 17, 35, 36 ja 59
Uuslinna tn 3a korterid 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 ja 49
Uus- Sadama tn 16-30, Uus-Sadama tn 16-37 ja Lastekodu tn 44-6
Vikerlase tn 15 korterid 173 ja 176 ning Vormsi tn 18-76
Ettekandja:  A. Riisalu

   21.  Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Paagi tn 10-623 ja Sõpruse pst 5-70)
Ettekandja:  B. Beðkina

   22.  Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Loometsa tn 6-7)
Ettekandja:  B. Beðkina

   23.  Tallinna tervisenõukogu koosseisu kinnitamine
Ettekandja:  B. Beðkina
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   24.  E. Vilde tee 69 üürilepingu pikendamine (Elisa Eesti AS)
Ettekandja:  B. Beðkina
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   25.  Linnapileti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   26.  Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   27.  Vabaduse väljak 10 äriruumi üürile andmine avaliku kirjaliku enampakkumise teel
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   28.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide lahendamine (Vabaduse pst 72a abihoone)
Ettekandja:  A. Novikov

   29.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide lahendamine (Pärnu mnt 321)
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus

   30.  Tasuta sõiduõiguse andmine
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   31.  Raha eraldamine Pirita Linnaosa Valitsusele
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,7031