Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 30. oktoober 2019
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.

Kinnitaja: Linnapea Mihhail Kõlvart
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuse istungite saal

   1.  Pirita Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   2.  Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine
     Esmar Vesi OÜ kasuks - Otsustati päevakorda mitte lülitada
As-i Tallinna Soojus kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Esmar Vesi
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Tallinna Soojus

   3.  Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   4.  Arvamuse andmine Ketta tn 4 ja Ketta tn 8 maade riigi omandisse jätmise kohta
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   5.  Nõusoleku andmine korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning hüpoteegiga koormamiseks (Mirta tn 27-14)
Ettekandja:  E. Võrk

   6.  Katastriüksuste aadresside muutmine Tallinnas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Paldiski mnt T33 asendiplaan
  Õismäe tee 1e asendiplaan
  Mustamäe tee T2 asendiplaan
  Hobujaama tn 1 asendiplaan
  Õismäe tee 105c asendiplaan
  Õismäe tee 46b ja c asendiplaan
  Sõpruse pst T6 asendiplaan

   7.  Kupra tee 24a, Silmiku tn 2, 4 ja 6 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Pirita linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

   8.  Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/2-4, Raadiku tn 8a/2 korterid 20, 79 ja 129, Raadiku tn 8a/3-50, Raadiku tn 8b/1-142, Raadiku tn 8b/2-25 ja Raadiku tn 8b/3-30)
Ettekandja:  E.Võrk

   9.  Sotsiaaleluruumide üürile andmine
     Akadeemia tee 32 korterid 88 ja 106
Paagi tn 10-607
Ettekandja:  B. Beðkina

   10.  Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine
     Akadeemia tee 32 korterid 42, 67, Energia tn 13 korterid 5, 24, Hooldekodu tee 15 korterid 1, 28, Hooldekodu tee 23-64
Akadeemia tee 32-29, Ankru tn 1-59, Karjasmaa tn 9-316
Alasi tn 8-9, Akadeemia tee 32-59, Karjamaa tn 9-415a ja Paagi tn 10-231
Pihlaka tn 12 korterid 21, 23 ja 33
Uus-Sadama tn 16-1, 8, 10, 31 ja 41
Ettekandja:  B. Beðkina

   11.  Laste ja perede heaolu ümarlaua koosseisu kinnitamine
Ettekandja:  B. Beðkina
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   12.  Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite III jaotus
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   13.  Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2019 korralduse nr 1311-k muutmine
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   14.  Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   15.  Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine linna äriühingu ja sihtasutuse juhatuse liikme valiku ning palgatingimuste põhimõtete väljatöötamiseks
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   16.  Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ)
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   17.  Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,4687