Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 23. oktoober 2019
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.

Kinnitaja: Linnapea Mihhail Kõlvart
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuse istungite saal

   1.  Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktori ametisse kinnitamine
Ettekandja:  B. Beðkina
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   2.  Raua Sauna juhataja ametisse kinnitamine
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   3.  Kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine
     Ida tee 42
Künnapuu tn 104
Künnapuu tn 106
Väina tee 35
Ettekandja:  E. Võrk

   4.  Kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine
     AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks
Elektrilevi OÜ kasuks (kaks korraldust)
Osaühingu Apartement Projekt kasuks
Telia Eesti ASi kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - ASi TALLINNA VESI kasuks
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Elektrilevi OÜ kasuks (Kaabli tänav)
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Elektrilevi OÜ kasuks (Kadaka tee)
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Osaühingu Apartment Projekt kasuks
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Telia Eesti ASi kasuks

   5.  Nõusoleku andmine korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning hüpoteegiga koormamiseks (Mirta tn 31-11)
Ettekandja:  E. Võrk

   6.  Staadioni tn 3 kinnisasja koormavale hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   7.  Katastriüksuste korrastamine
     Gonsiori tn 3 ja 5 Kesklinnas
Koidu tn 24 Kesklinnas Kesklinnas
Kubu tn 10, 15a ja Rõugu tn 15 Haabersti linnaosas
Magasini tn 3 Kesklinnas
Riigimaa 135 ja Tööstuse tn 99 Põhja-Tallinnas
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Gonsiori tn
  Skeem Gonsiori tn
  Korraldus ja seletuskir - Koidu tn
  Skeem - Koidu tn
  Korraldus ja seletuskiri - Kubu tn
  Skeem - Kubu tn
  Korraldus ja seletuskiri - Magasini tn
  Skeem -Magasini tn
  Korraldus ja seletuskiri - Riigimaa
  Skeem - Riigimaa

   8.  Rõika tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Korralduse lisa
  Situatsiooniskeem
  Lahendusskeem

   9.  Suur-Sõjamäe tn 11 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Korralduse lisa
  Situatsiooniskeem
  Eskiis

   10.  Heina tn 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

   11.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas“
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu, lisa ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem
  Illustratsioon 2
  Illustratsioon 1

   12.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 155 „Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2017–2018” kohta
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri
  Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 155

   13.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 156 kohta
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri
  Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 156

   14.  Eluruumide üürile andmine
     Meeliku tn 22/1-71 ja Meeliku tn 24/22-41
Raadiku tn 8a/2-29
Ettekandja:  E. Võrk

   15.  Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine
     Akadeemia tee 34-54, Alvari tn 37-12, Erika tn 13a-100, Hooldekodu tee 21 49, Karjamaa tn 9-425, Maleva tn 2a 41, Uus-Maleva tn 6-53
Akadeemia tee 34 korterid 46, 53 ja 74, Alasi tn 6 11, Erika tn 13a-64, Karjamaa tn 9-102, Loometsa tn 6-88, Männiku tee 96 korterid 6, 29, 50, 60, 67 ja 83, Uus-Maleva tn 6-15 ja E. Vilde tee 94-92
Männiku tee 96 korterid 13, 14, 16, 19, 25, 28, 33, 45, 46, 52, 54, 56, 61, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 74, 75
Uuslinna tn 3a korterid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 ja 28
Ettekandja:  E. Võrk

   16.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide lahendamine (Künnapuu tn 5a)
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus

   17.  Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   18.  Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,4062