Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 15. oktoober 2019
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.

Kinnitaja: Linnapea Mihhail Kõlvart
Toimumiskoht: Helsinki

   1.  Informatsioon Tallinna ja Helsinki koostöö hetkeseisust
Ettekandja:  T. Haidak

   2.  Kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine
     Auli tn 9
Helmiku tee 3
Helmiku tee 5
Helmiku tee 7
Tartu mnt 15
Ettekandja:  E. Võrk
  Korraldus, lisa ja seletuskiri - Tartu mnt 15

   3.  Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine
     Eesti Vabariigi kasuks
ASi Gaasivõrk kasuks
Elektrilevi OÜ kasuks
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Eesti Vabariik
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Gaasivõrk
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Elektrilevi
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - TALLINNA VESI

   4.  Kinnisasja mõttelise osa omandamine ning kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkulepe
     Valdeku tn 18
Valdeku tn 20
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri - Valdeku tn 18
  Korraldus, lisa ja seletuskiri - Valdeku tn 20

   5.  Kadaka tee 155a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Kadaka tee 163 korteriühistu kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   6.  Õismäe tee 54a ja Õismäe tee 58e kinnisasjade piiride ja aadressi muutmine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   7.  Kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   8.  Arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta
     Krookuse tn 4a
Rännaku pst 40a ja Rännaku pst 44a
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Krookuse tn
  Asendiplaan - Krookuse tn
  Korraldus ja seletuskiri - Rännaku pst
  Asendiplaan - Rännaku pst 40a
  Asendiplaan - Rännaku pst 44a

   9.  Katastriüksuste korrastamine
     Graniidi tn 25 ja Vabriku tn 12 Põhja-Tallinnas
Jahu tn 5 Põhja-Tallinnas
Nõmme linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Graniidi tn ja Vabriku tn
  Katastriüksuse plaan - Graniidi tn ja Vabriku tn
  Korraldus ja seletuskiri - Jahu tn
  Katastriüksuse plaan - Jahu tn
  Korraldus ja seletuskiri - Nõmme linnaosas
  Katastriüksuse plaan - Lemmiku tn 59a, 59b, 59c ja 59d
  Katastriüksuse plaan - Männiku tee 16
  Katastriüksuse plaan - Põdra tn 32
  Katastriüksuse plaan - Tiigi tn 2 ja Tiigi tn 2a

   10.  Ehitajate tee 106 kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Situatsiooniskeem

   11.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Pärnu mnt 328 ja Pärnu mnt 328a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem
  Illustratsioon 1
  Illustratsioon 2

   12.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Ettevõtja praktikajuhendaja toetuse andmise kord”
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu määruse eelnõu ja seletuskiri

   13.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Eesti Vabariigi omandis oleva Tuukri tn 21a kinnisasja omandamine ning kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine“
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri
  Skeem
  Maaomandiskeem

   14.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna linna osalemise lõpetamine Mittetulundusühingus Keskkonnateenused“
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   15.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Pelgulinna Rahvamaja ja Tallinna Rahvaülikooli ümberkorraldamine Tallinna Rahvaülikooliks“
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   16.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Osalemine ERF Urbact programm III projektis „ACCESS - Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele”“
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   17.  Haabersti Päevakeskuse põhimäärus
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri

   18.  Pärandvarale valitseja määramine (Anu Lipp pärimisasi)
Ettekandja:  E. Võrk

   19.  Veerenni tänav T3 kinnisasja osa üürile andmine (OÜ Fund Ehitus)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   20.  Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/2-89, Raadiku tn 8b/2 korterid 21, 28, Raadiku tn 8a/3 korterid 17, 25, 67)
Ettekandja:  E. Võrk

   21.  Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6 korterid 31, 33, 54 Kivila tn 3a korterid 3, 5, 68, 89 Muhu tn 9 korterid 40, 74 ja Paasiku tn 7 korterid 6, 32, 59, 62, 83)
Ettekandja:  A. Novikov

   22.  Reklaamimaksu soodustuse andmine
     JCDecaux Eesti OÜ
MTÜ Aerobike Cycling Agency
Prisma NET OÜ
Clear Channel Estonia OÜ
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - JCDecaux Eesti OÜ
  Korraldus ja seletuskiri - Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency
  Korraldus ja seletuskiri - Prisma NET OÜ
  Korraldus ja seletuskiri - Clear Channel Estonia OÜ

   23.  Nõusoleku andmine OÜ-le Novoloto õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamiseks aadressil Paekaare tn 52a
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   24.  Nõusoleku andmine Varraku tn 14 äriruumide allüürile andmiseks (Bosodim OÜ, Electrocomp OÜ)
Ettekandja:  B. Beðkina
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   25.  Raha eraldamine Tallinna Siselinna kalmistu ja Pirita kalmistu (Rummu tee 7A) kõrghaljastuse hoolduslõikuseks ning sanitaar- ja hooldusraieks
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   26.  Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile EESTI MAADLUSLIIDU poolt korraldatud juunioride maailmameistrivõistluste täiendavate kulude katmiseks
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   27.  Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 144 kohta
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri
  Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 144

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,875