Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 9. oktoober 2019
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.

Kinnitaja: Linnapea Mihhail Kõlvart
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuse istungite saal

   1.  Endise kinnistu nr 1605 maa mittetagastamine ning kompensatsiooni määramine
Ettekandja:  E. Võrk

   2.  Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks (Männiku tee 135)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   3.  Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks ja isikliku kasutusõiguse lõpetamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   4.  Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine
     Elektrilevi OÜ kasuks (kaks korraldust)
Telia Eesti ASi kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Elektrilevi (Tedre)
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Elektrilevi (Raudtee)
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Telia

   5.  Kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine
     Kanarbiku tn 11
Käopoja tn 14
Särje tn 5e
E. Viiralti tn 3
Võrse tn 3a
Võrse tn 5
Võrse tn 5a
Võrse tn 17
Ettekandja:  E. Võrk

   6.  Kalevi tänav T1, Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja omandamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   7.  Nõusoleku andmine korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning isikliku kasutusõigusega koormamiseks (Mirta tn 37-11)
Ettekandja:  E. Võrk

   8.  Katastriüksuste korrastamine
     Magdaleena tn 4 Kesklinnas
Nurme tnn 30 ja Ravila tn 14 Nõmme linnaosas
Rajametsa tn 12b ja 12c Nõmme linnaosas
Valdeku tn 24 Nõmme linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Magdaleena tn
  Katastriüksuse plaan - Magdaleena tn
  Korraldus ja seletuskiri - Nurme tn ja Ravila tn
  Katastriüksuse plaan - Nurme tn ja Ravila tn
  Korraldus ja seletuskiri - Rajametsa tn
  Katastriüksuse plaan - Rajametsa tn
  Korraldus ja seletuskiri - Valdeku tn
  Katastriüksuse plaan - Valdeku tn

   9.  Mõtuse tn 29 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

   10.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas“
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokolol, linnavolikogu otsuse eelnõu, lisa ja seletuskiri
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem
  Illustratsioon 1
  Illustratsioon 2

   11.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Mustamäe tee 4, Mustamäe tee 6 // Pirni tn 3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5, Pirni tn 1b ja Pirni tn 1 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri
  Lahendusskeem
  Situatsiooniskeem

   12.  Tallinna Tervisenõukogu põhimäärus
Ettekandja:  B. Beðkina
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri

   13.  Vabaduse väljak 10 äriruumi üürile andmine (Vabaduskohvik OÜ)
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   14.  Järveotsa tee 2-212 äriruumi üürile andmine (Tallinn, Järveotsa tee 2 korteriühistu)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   15.  Eluruumide üürile andmine
     Akadeemia tee 48 korteerid 4, 25, 61 ja 83
Hooldekodu tee 23a-58
Uus-Maleva tn 6-54
Ettekandja:  B. Beðkina ja E. Võrk

   16.  Eluruumide üürilepingute pikendamine
     Raadiku tn 8/2 korterid 16, 22, 50, 93, 103, Raadiku tn 8a/2 korterid 17, 32, 138, Raadiku tn 8b/2 korterid 43, 50, 84, 88, 132
Raadiku tn 8a/1-57, Raadiku tn 8b/2-64, Raadiku tn 8b/3-44
Linnamäe tee 11-173, Muhu tn 1-148, Muhu tn 5-202, Paekaare tn 12-45 ja Punane tn 9-33
E. Vilde tee 94-57, Karjamaa tn 9-203, Maleva tn 2a-12, Männiku tee 98a-9 ja eluruumi Karjamaa tn 9-203 üldpinna muutmine
Loometsa tn 6 korterid 32, 49 ja 57, Männiku tee 96-32
Linda tn 8-11, Pelguranna tn 21-31, Puhangu tn 8-91, Puhangu tn 10-25, Randla tn 13-212, Randla tn 13-521, Soo tn 3a-23, Vabriku tn 37-8 ja Õle tn 24-3
Ettekandja:  E. Võrk

   17.  Sotsiaaleluruumide üürile andmine
     Paagi tn 10 korterid 120, 201, 305, 313 ja Sõpruse pst 5 korterid 44, 48, 51, 53, 65, 68
Paagi tn 10 korterid 410 ja 716
Ettekandja:  B. Beðkina

   18.  Korteri erastamise otsuse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja:  T. Sepp

   19.  Tallinna linna, Rae valla, AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja aktsiaselts ELVESO vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   20.  Tallinna linna ja Eesti Looduskaitse Seltsi koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhatajale
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   21.  Raha eraldamine
     Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Stefan Arandi, Heiki Nabi ja Epp Mäe ning nende treenerite tunnustamiseks ja toetamiseks
Nõmme Linnaosa Valitsusele Pärnu mnt 552c kioski lammutamisega seotud kulude katteks
Ettekandja:  V. Belobrovtsev ja K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Spordi- ja noorsooametile
  Korraldus ja seletuskiri - Nõmme Linnaosa Valitsusele

   22.  Nõusoleku andmine Tallinna täisvapi ja Tallinna kaubamärkide kasutamiseks
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   23.  Nõusoleku andmine abilinnapea Aivar Riisalule Tallinna linna esindaja määramiseks AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI nõukogusse
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   24.  Informatsioon Tallinna teede seisundi parandamise korraldamisest
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   25.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna linna 2019. aasta teine lisaeelarve”
Ettekandja:  M. Kõlvart
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu määruse eelnõu ja seletuskiri
  Lisad

   26.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele hoonestusõiguse seadmise läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine“
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   27.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine“
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   28.  Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete tagasikutsumine ja määramine
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   29.  Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi, aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla ja Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikmete tagasikutsumine ja määramine
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,7578