Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 2. oktoober 2019
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.

Kinnitaja: Abilinnapea linnapea ülesannetes Kalle Klandorf
Algusaeg: 10.00
Toimumiskoht: Linnavalitsuse istungite saal

   1.  Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
Ettekandja:  V. Belobrovtsev
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   2.  Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks (Kalmistu tee 14)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   3.  Kadaka tee 78j, Saagi tn 2a ja F.R. Kreutzwaldi tn 29a/6 maade maksustamishinna määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   4.  Võrse tn 7 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine
Ettekandja:  E. Võrk

   5.  Nõusoleku andmine korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning hüpoteegiga koormamiseks
     Mirta tn 20-5
Veerise tn 16-5
Veerise tn 22-5
Ettekandja:  E. Võrk

   6.  Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine
     AKTSIASELTSI TALLLINNA VESI kasuks (kaks korraldust)
Aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks
Elektrilevi OÜ kasuks
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Tallinna Vesi (Filtri tee...)
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Tallinna Vesi (Nõmme tee...)
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Tallinna Soojus
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Elektrilevi

   7.  Linnamaale valitseja määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus

   8.  Linnavara valitseja muutmine (Paldiski mnt 80a)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   9.  Katastriüksuste korrastamine
     Liivaranna tee 24 Haabersti linnaosas
Peterburi tee 47 Lasnamäe linnaosas
Pärnu maantee T5 Kesklinnas
Pärnu mnt 438 Nõmme linnaosas
Ranniku tee 50 Pirita linnaosas
Rõugu tn 26a Haabersti linnaosas
Uus-Kalamaja tn 15 ja 13c Põhja-Tallinnas
Haabersti ja Kristiine linnaosas ning Põhja-Tallinnas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Liivaranna
  Skeem - Liivaranna
  Korraldus ja seletuskiri - Peterburi tee
  Skeem - Peterburi tee
  Korraldus ja seletuskiri - Pärnu mnt T5
  Skeem - Pärnu mnt T5
  Korraldus ja seletuskiri - Pärnu mnt 438
  Skeem - Pärnu mnt 438
  Korraldus ja seletuskiri - Ranniku tee
  Skeem - Ranniku tee
  Korraldus ja seletuskiri - Rõugu
  Skeem - Rõugu
  Korraldus ja seletuskiri - Uus-Kalamaja
  Skeem - Uus-Kalamaja
  Korraldus ja seletuskiri - Haabersti ja Kristiine linnaosas ja Põhja-Tallinnas
  Skeem - Käänu
  Skeem - Roolahe
  Skeem - Roostiku
  Skeem - Rõugu
  Skeem - Taludevahe
  Skeem - Vimma
  Skeem - Käo
  Skeem - Luige
  Skeem - Salme

   10.  Vabaõhukooli tee 114 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Pirita linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Situatsiooniskeem
  Põhijoonis

   11.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Palgakorraldust ja Tallinna endistele linnapeadele toetuse maksmist reguleerivate õigusaktide muutmine“
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu määruse eelnõu ja seletuskiri
  Linnavolikogu määruse lisa

   12.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmiseks”
Ettekandja:  T. Sepp
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu, lisa ja seletuskiri

   13.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele hoonestusõiguse seadmise läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine“
Otsustati päevakorda mitte lülitada.
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   14.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine"
Otsustati päevakorda mitte lülitada.
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   15.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Sõstra tn 6-159 korteriomandi müük"
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   16.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "A. H. Tammsaare tee 65-24 korteriomandi müük"
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   17.  Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008 määruse nr 46 „Tallinna Tervisekoalitsiooni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine
Ettekandja:  B. Beðkina
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Määrus ja seletuskiri

   18.  Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2018 korralduse nr 265-k muutmine (Mittetulundusühing Inimõiguste Teabekeskus)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   19.  Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (A. H. Tammsaare tee 135 administratiivhoone ja garaaþ)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   20.  Tööandja eluruumide üürilepingute pikendamine (Vikerlase tn 15 korterid 160 ja 236)
Ettekandja:  E. Võrk

   21.  Eluruumi üürile andmine
     Raadiku tn 8a/2-23
Raadiku tn 8a/3-64
Ettekandja:  E. Võrk

   22.  Eluruumide üürilepingute pikendamine
     Astangu tn 22-52, Astangu tn 22-55, Paldiski mnt 227-185 ja
Järveotsa tee 2-142/143
Energia tn 6-21, Madara tn 12-4 ja 5, Seebi tn 30-9, Tulika tn 66-23 ja Tüve tn 9a-15
Meeliku tn 22/1 korterid 94, 142, 167, Meeliku tn 24/4 korterid 172, 269
Meeliku tn 22/1 korterid 60, 96, Meeliku tn 22/4-299, Meeliku tn 24/1-23, Meeliku tn 24/2-58, Raadiku tn 8a/2-106
Raadiku tn 8a/1-147
Raadiku tn 8b/1-46, Raadiku tn 8a/2-81, Raadiku tn 8/3 korterid 21 ja 28
Ettekandja:  E. Võrk

   23.  Sotsiaaleluruumide üürile andmine
     Lõime tn 19-205
Paagi tn 10-613
Paagi tn 10 korterid 111, 207, 210, 213, 215, 218, 303, 309, 312, 317, 320, 402, 404, 407, 412, 413, 414, 415, 416, 419, 421, 503, 506, 508, 512, 513, 514, 515, 518, 604, 606, 609, 610, 614, 618, 620, 621, 625, 702, 705, 707, 710, 712, 713, 717, 718, 720
Ettekandja:  B. Beðkina

   24.  Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine
     Katleri tn 6 korterid 63, 65, 69 ja 89
Lõime tn 19 korterid 217, 306, 315 ja 326
Ettekandja:  B. Beðkina

   25.  Tasuta sõiduõiguse andmine
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   26.  Skoone bastioni ala arendamise ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   27.  Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2019. aastaks
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   28.  Tallinna linnamööbli valiku ja paigutuse juhendi heakskiitmine
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

   29.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettekirjutuse peale esitatud vaide lahendamine (Jaanilille 10)
Ettekandja:  A. Novikov

   30.  Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   31.  Riigimaa 135, Tööstuse tn 99 ja Tööstuse tänav T9 katastriüksuste ümberkruntimine Põhja-Tallinnas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Katastriüksuse plaan
  Põhijoonis

   32.  Linnavara valitseja muutmine (Mai tn 23)
Ettekandja:  V. Belobrovtsev
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,5625