Tere, külaline! TALLINNA LINNAVALITSUSE KORRALINE ISTUNG - 23. september 2019
Päevakorrapunktide projekt
   
  Istungid
  Salvesta (rtf)
  Abi!
  Lahku

Näete Tallinna Linnavalitsuse istungite päevakordi ja avalikke lisadokumente. Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud, istungil vastuvõetud dokumente näete Tallinna õigusaktide registrist.

Kinnitaja: Linnapea Mihhail Kõlvart
Algusaeg: 14.00
Toimumiskoht: Linnapea kabinet

   1.  Tallinna Haridusameti teenistuskohtade koosseisu muudatus
Ettekandja:  V. Belobrovtsev
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   2.  Lasnamäe Noortekeskuse juhataja ametist vabastamine
Ettekandja:  V. Belobrovtsev
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   3.  Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktori ametist vabastamine
Ettekandja:  B. Beðkina
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   4.  Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale (Kentmanni põik 3a, Spordi tn 17a, Sõle tn 28a, Torupilli ots 3a, Võra tee 30 ja Väina tee 26)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri

   5.  Lõuka tn 7a, Narva mnt 116a, N. von Glehni tn 29, J. Koorti tn 16a ja Liivametsa tn 8 maade maksustamishinna määramine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   6.  Kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine
     Ahvena tn 2
Aianduse tee 84
Leete tn 15a
Leete tn 17
Leete tn 17a
Pärnu mnt 251b
Võrse tn 3
Ettekandja:  E. Võrk
  Google Maps vaade Ahvena tn 2e moodustamiseks
  Google Maps vaade Ahvena tn 2d moodustamiseks
  Korraldus, lisa ja seletuskiri - Aianduse tn
  Maa-ameti kaart - Aianduse tn
  Google Maps vaade - Leete tn 15a
  Maa-ameti kaart - Leete tn 15a
  Maa-ameti kaart - Leete tn 17
  Google Maps vaade - Leete tn 17
  Maa-ameti kaart - Leete tn 17a
  Google Maps vaade - Leete tn 17a
  Maa-ameti kaart - Pärnu mnt
  Maa-ameti kaart - Võrse tn
  Google Maps vaade - Võrse tn

   7.  Kopli tn 69b kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   8.  Kinnisasjade Tallinna linnale omandamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Plaan

   9.  Tartu mnt 87d kinnisasjast moodustatava kinnisasja omandamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   10.  Paldiski mnt 74 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisa ja seletuskiri

   11.  Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine
     Elektrilevi OÜ kasuks (2 korraldust)
ASi Gaasivõrk kasuks (2 korraldust)
OÜ NOVEDIGI kasuks
AS Tallinna Vesi (kaks korraldust)
Sihtasutuse Eesti Meremuuseum
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Elektrilevi OÜ (Apteegi tänav)
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - Elektrilevi OÜ (Laki tänav )
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - AS Gaasivõrk (Pajude puiestee )
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - AS Gaasivõrk (Pärnu maantee )
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - NOVEDIG
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - AS TALLINNA VESI (Lõokese tänav )
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - AS TALLINNA VESI (Sõle tn )
  Korraldus, lisad ja seletuskiri - SA Eesti Meremuuseum

   12.  Nõusoleku andmine korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning hüpoteegiga koormamiseks (Mirta tn 20-10)
Ettekandja:  E. Võrk

   13.  Katastriüksuste korrastamine
     Auru tn 4 ja Suitsu tn 2a Kesklinnas
Künnapuu tn 76 ja 76a Pirita linnaosas
Mõtuse tn 16a, 18a ja Vuti tn 39 Kristiine linnaosas
Põdra tn 51 Nõmme linnaosas
Pärnu mnt 59 ja 59c Kesklinnas
Pärnu mnt 479 Nõmme linnaosas
Tolli tn 5 ja 5a Kesklinnas
Toome pst 22a ja 22b Nõmme linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri - Auru tn ja Suitsu tn
  Katastriüksuse plaan - Auru tn ja Suitsu tn
  Piiride muutmise skeem - Auru tn ja Suitsu tn
  Korraldus ja seletuskiri - Künnapuu tn
  Katastriüksuse plaan - Künnapuu tn
  Piiriettepanek - Künnapuu tn
  Korraldus ja seletuskiri - Mõtuse tn ja Vuti tn
  Katastriüksuse plaan - Mõtuse tn ja Vuti tn
  Korraldus ja seletuskiri - Põdra tn
  Katastriüksuse plaan - Põdra tn
  Põhijoonis - Põdra tn
  Korraldus ja seletuskiri - Pärnu mnt 59 ja Pärnu mnt 59c
  Katastriüksuse plaan - Pärnu mnt 59 ja Pärnu mnt 59c
  Asendiplaan - Pärnu mnt 59
  Korraldus ja seletuskiri - Pärnu mnt 479
  Katastriüksuse plaan - Pärnu mnt 479
  Piiriettepanek - Pärnu mnt 479
  Korraldus ja seletuskiri - Tolli tn
  Katastriüksuse plaan - Tolli tn
  Korraldus ja seletuskiri - Toome pst
  Katastriüksuse plaan - Toome pst

   14.  Pae tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas
Ettekandja:  A. Novikov
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri
  Situatsiooniskeem
  Põhijoonis

   15.  Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Kannikese tn 9a kinnisasja võõrandamine"
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri

   16.  Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruse nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ muutmine“
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll, linnavolikogu määruse eelnõu ja seletuskiri

   17.  Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Haljala alevikus asuva Võsu mnt 39 kinnisasja müük
Ettekandja:  E. Võrk

   18.  Pärandvarale valitseja määramine (Svjatoslav Stulovi pärimisasi)
Ettekandja:  E. Võrk
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   19.  Tööandja eluruumi üürilepingu pikendamine (Majaka tn 33-49)
Ettekandja:  E. Võrk

   20.  Eluruumide üürile andmine
     Ankru tn 1-25
Meeliku tn 22/1-7
Puhangu tn 8-32, Puhangu tn 8-97, Puhangu tn 10-60 ja Uus-Maleva tn 3-45
Raadiku tn 8b/1-16 ja Raadiku tn 8b/1-110
Ettekandja:  E. Võrk

   21.  Eluruumide üürilepingute pikendamine
     Alasi tn 4-2, Ankru tn 1-24, Erika tn 13a-133, Männiku tee 98a-48, Uus-Maleva tn 6-2, E. Vilde tee 94 korterid 103 ja 114
Anni tn 8-39, Pae tn 22-26 ja Võru tn 13-77
Meeliku tn 22/5-303, Raadiku tn 8/2-83, Raadiku tn 8a/2 korterid 58, 72, 73, 82, 98 ja 128 ning Raadiku tn 8b/2 korterid 87 ja 99
Raadiku tn 8a/2 korterid 46, 49, 57, 87 ja 88, Raadiku tn 8b/2-72
Raadiku tn 8/1-126, Raadiku tn 8a/1 korterid 68 ja 111 ning Raadiku tn 8/3-43
Raadiku tn 8b/1-50, Raadiku tn 8a/2 korterid 37, 65, 104, Raadiku tn 8b/2-52, Raadiku tn 8/3-52, Raadiku tn 8a/3-45
Raadiku tn 8/1-29, Raadiku tn 8b/1 korterid 25 ja 125, Raadiku tn 8/3-96 ja Raadiku tn8a/3-31
Ettekandja:  E. Võrk

   22.  Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Paagi tn 10 korterid 110,113, 126, 204, 208, 214, 217, 220, 226, 304, 307, 314, 316, 318, 401, 405, 411, 420, 501, 504, 510, 517, 521, 602, 605, 612, 615, 619, 706, 709, 715 ja 719)
Ettekandja:  B. Beðkina

   23.  Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine
     Akadeemia tee 32-91
Kivila tn 3a korter 22 ja Paasiku tn 7 korter 22
Ettekandja:  B. Beðkina

   24.  F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 äriruumide üürilepingute pikendamine (OÜ Hedonet, Aabel & CO Ehituse OÜ, Aala Ehitus OÜ)
Ettekandja:  V. Belobrovtsev
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   25.  Tallinna Linnavalitsuse süüteoennetuse komisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja:  K. Klandorf
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   26.  Reklaamimaksu soodustuse andmine (Reklaamtreiler OÜ)
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Korraldus ja seletuskiri

   27.  Nõusoleku andmine abilinnapea Eha Võrgule Tallinna linna esindajate määramiseks Mustamäe Kiriku Sihtasutuse nõukogusse
Ettekandja:  A. Riisalu
Lisatud dokumendid ja lingid:
  Istungi protokoll ja seletuskiri

    Lisadokumentidena esitatud linnavalitsuse korraldused ja määrused ning linnavolikogu otsused ja määrused on eelnõud.

    Istungil vastuvõetud dokumente saab vaadata Tallinna õigusaktide registrist.

 

  Istungid | Salvesta (rtf) | Lahku |
0,8828